در این بخش تعدادی از نمونه سایتهایی که طراحی و اجرا گردیده معرفی می شود.

Googy Burger

گوگی برگر

نام پروژه: Googy Burger

سال شروع پروژه: 1394

مدت زمان تحویل: در دست راه اندازی

آدرس وب سایت: www.googyburger.com

 

بازدید سایت ...

khane honar

پروژه دوم انتشارات خانه هنر

نام پروژه: khane honar 2

سال شروع پروژه: 1394

مدت زمان تحویل: در دست راه اندازی

آدرس وب سایت: www.khanehonar.com

 

بازدید سایت ...

Ts jamco

مهندسین مشاور طرح و ساخت جم

نام پروژه: Ts jamco

سال شروع پروژه: 1393

مدت زمان تحویل: 3ماه

آدرس وب سایت: www.tsjamco.com

 

بازدید سایت ...

khane honar

انتشارات خانه هنر

نام پروژه: khane honar

سال شروع پروژه: 1393

مدت زمان تحویل: در دست تغییرات

آدرس وب سایت: www.khanehonar.com

 

بازدید سایت ...

pooyesh niro

شرکت پویش نیرو

نام پروژه: Pooyesh Niro

سال شروع پروژه: 1390

مدت زمان تحویل: 4 ماه

آدرس وب سایت: www.pooyesh.co.ir

 

بازدید سایت ...

fanox

شرکت فن اکسین ویرا

نام پروژه: فن اکسین ویرا

سال شروع پروژه: 1389

مدت زمان تحویل: 5 ماه

آدرس وب سایت: www.fanox.ir

 

بازدید سایت ...