تبلیغات درصورت پویایی و نو آوری توان جذب مخاطب، بازگشت سرمایه، انحصار بازار و گسترش فعالیت حتی در سطح جهانی را دارد. ...
در دنیای امروز وب سایت ها از کاربردی ترین ابزارها و راه های تبلیغات محسوب می شود. برای تجارت گسترده و جهانی استفاده از اینترنت بهترین گزینه می باشد. ...
جلوه و نمای هر وب سایتی به طراحی کلی به ویژه هدر ( سرآیند ) سایت بستگی دارد و می تواند بیننده را نسبت به مشاهده سایت راقب و یا وی را از دیدن سایت منصرف کند. ...
شرکت ها و ارگانهای مختلف برای تبلیغات و معرفی محصولات، خدمات و یا نحوه استفاده از محصولی خاص روش های متعددی از جمله استفاده از مالتی مدیا که طیف وسیعی را دربر می گیرد و قابلیت های بسیار بالایی از جمله امکان درج عکس، فیلم، متن برای معرفی محصولات و یا نحوه استفاده از آنها و یا حتی CD های آموزشی را دارد. ...
تبلیغات درصورت پویایی و نو آوری توان جذب مخاطب، بازگشت سرمایه، انحصار بازار و گسترش فعالیت حتی در سطح جهانی را دارد. به کار گیری هزینه های هنگفت برای تبلیغات همیشه ضامن موفقیت طرح نیست بلکه ...
مشاوره و مديريت براى تعيين خط مشى و سياست کلى کار و هر نوع خدمات دیگر ...

تعرفه خدمات طراحی

لیست قیمت زیر بر اساس تعرفه سال 1392 از سوی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران اعلام و تهیه شده و از طریق سایت این انجمن قابل استناد است. بدیهی است قیمتهای اعلام شده از سوی این انجمن بر اساس سیاست های کاری و بازاریابی بصورت مناسب و منصفانه ای از سوی آتلیه گرافیک طرح و رنگ کاهش چشمگیری یافته است.

دریافت تعرفه سال 1392 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

دریافت تعرفه سال 1393 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

 

 

تبليغات

طراحى آگهى يک صفحه ى مجله قيمت پايه 150,000 تومان
طراحى آگهى يک چهارم، يک دوم و يا تما م صفحه ى روزنامه قيمت پايه 250,000 تومان

طراحى يک پارچه ى بدنه ى اتوبوس هاى بزرگ قيمت پايه 1,200,000 تومان
طراحى تبليغاتى براى پشت اتوبوس قيمت پايه 500,000 تومان

طراحى تبليغات محيطى مانند بيل بوردها، عرشه ى پلها و ... قيمت پايه 800,000 تومان

طراحى تبليغاتى بر روى استندها و موارد مشابه قيمت پايه 250,000 تومان

طراحى تابلوى سردر فروشگاه قيمت پايه 300,000 تومان
طراحى بدنه ى اتومبيل هاى پخش قيمت پايه 700,000 تومان

طراحى تبليغات فروشگاهى، هر مورد قيمت پايه 400,000 تومان
دستمزد تدوين، ايده پردازى و طراحى برنامه ى تبليغاتى (کمپين) جداگانه محاسبه می شود. در طراحى تابلو سردر فروشگاه، براى هرنوع تغيير در اندازه 15 ٪ قيمت پايه به عنوان دستمزد محاسبه می شود. هزينه ى خدمات ديگر مانند عکاسى، تدوين شعار، طراحى براى قطع بزرگ، نقاشى و تصوير سازى جداگانه حساب می شود.

تبليغات فروشگاهى شامل:
وسيله ى اطلاع رسانى در فروشگاه ها که از سقف :(Dangler or Hanger) هنگر يا دنگلر آويزان می شود. وسيله ى اطلاع رسانى در فروشگاه است که به قفسه يا طبقه ى فروشگاه :(Wobblers) وابلر متصل می شود و با حرکت در اثر جريان هوا و يا عبور افراد نظر خريداران را جلب می کند. (نوع متداول آن با طلق و مقوا ساخته می شود.) برچسب اطلاع رسانى که معمولا جهت چسباندن بر روى شيشه يا کف :(Sticker) استیکر فروشگاه استفاده می شود. وسيله اى است که از عرض طبقات براى اطلاع رسانى در :(Shelf talker) شلف تاکر قفسه هاى فروشگاهى استفاده می کند. معمولا يا مقوايى است (که تا خورده، نيمى از آن بر روى قفسه و زير محصول قرار می گيرد و نيم ديگر بر روى پيشانى طبقه يا قفسه قرار می گيرد) و يا نوارى است که به بدنه ى قفسه می چسبد. ابزار اطلاع رسانى است که معمولا بر روى مقوا يا طلق چاپ شده و :(Bunting) بانتينگ به صورت ريسه (تکرار یک يا چند طرح مرتبط) از يک سو به سوى ديگر فروشگاه کشيده می شود. منظور ماکت نمايش محصول يا تبليغات آن می باشد :(Maquette or Monument) ماکت که می تواند در سايز واقعى يا بزرگتر باشد. معمولا در قسمت ورودى فروشگاه ها بر روى زمين قرار می گيرد. ماکت می تواند دو بعدى يا سه بعدى باشد. بديهى است درصورت سه بعدى بودن، طراحى هندسى آن جداگانه محاسبه می گردد.

 

بروشور

بروشور مجموعه اى از اطلاعات يا توضيحات درباره ى يک شرکت، يک محصول و يا خدمات است که می تواند از دو تا هر تعداد صفحه باشد. معمولا يک بروشور به صورت یک پارچه (جلد و صفحات داخلى) توسط يک طراح، طراحى و اجرا می شود. طراحى بروشور تا 8 صفحه، هر صفحه قيمت پايه 100,000 تومان

طراحى بروشور تا 16 صفحه، هر صفحه قيمت پايه 80,000 تومان

طراحى بروشور بيش از 16 صفحه، هر صفحه قيمت پايه 60,000 تومان هزينه ى تصوير سازى، حروف چينى، ترجمه، عکاسى، اسکن تصويرها و موارد ديگر جداگانه حساب می شود.

 

کاتالوگ

کاتالوگ اطلاعات طبقه بندى شده اى از مجموعه محصولات و يا خدماتى است که می تواند از چند صفحه تا ده ها و يا صدها صفحه باشد. ممکن است جلد کاتالوگ جداگانه طراحی شده و صفحه هاى داخلى به صورت ثابت و يا مشابه صفحه آرايى می شوند. طراحى جلد کاتالوگ (شامل رو و پشت جلد و عطف) قيمت پايه 500,000 تومان

طراحى ساختار کلى کاتالوگ و صفحه هاى داخلى تا 16 صفحه قيمت پايه 900,000 تومان

اجراى صفحه هاى داخل از 16 صفحه به بعد هر صفحه قيمت پايه 40,000 تومان

درصورتى که کاتالوگ بيش از 16 صفحه باشد مبلغ 1,200,000 تومان

براى هزينه ى طراحى ساختار و 1 صفحه ى اول، ثابت بوده و براى هر صفحه ى اضافه شده (پس از 16 صفحه) 40,000 تومان محاسبه خواهد شد. چنانچه صفحه هاى داخلى کاتالوگ متفاوت و متنوع طراحى شوند، برآورد براساس بروشور خواهد بود.
هزينه ى تصوير سازى، حروف چينى، ترجمه، عکاسى، اسکن تصويرها و موارد ديگر جداگانه حساب می شود.

 

پوستر

طراحى پوستر قيمت پايه 500,000 تومان
هزينه ى خدمات ديگر مانند عکاسى، خوشنويسى، اسکن و تدوين شعار جداگانه حساب می شود.


مجله

طراحى ساختار کلى مجله و شيوه ى حروف چينى قيمت پايه 2,000,000 تومان

طراحى جلد هر شماره قيمت پايه 400,000 تومان

طراحى و اجراى صفحات داخل، هر صفحه قيمت پايه 20,000 تومان

طراحى نام مجله بر پايه ى طراحى نشانه نوشته و جدا از دستمزد هاى بالا حساب می شود. طراحى سر صفحه هاى تصويرى و نوشتارى بر مبناى پیکتوگرام محاسبه می شود.

 

روزنامه

طراحى ساختار کلى روزنامه و شيوه ى حروف چينى قيمت پايه 4,000,000 تومان

طراحى نام روزنامه بر پايه ى طراحى نشانه نوشته و جدا از دستمزد هاى بالا حساب می شود. طراحى سر صفحه هاى تصويرى و نوشتارى بر مبناى پیکتوگرام محاسبه می شود.

 

فولدر

طراحى فولدر تبليغاتى قيمت پايه 500,000 تومان هزينه ى خدمات ديگر مانند عکاسى، اسکن، طراحى شعار و موارد ديگر، جداگانه حساب می شود.

بسته بندى طراحى بسته بندى قيمت پايه 1,000,000 تومان
طراحى برچسب کالا قيمت پايه 100,000 تومان

طراحى ساک خريد قيمت پايه 300,000 تومان

طراحى بسته بندى، برچسب و ساک خريد شامل طرح گرافيک، طرح هندسى ساده و طراحى تيغ است. هزينه ى خدمات ديگر مانند طراحى هندسه ى ويژه براى بسته بندى، عکاسى، انتخاب نام، تدوين شعار، طراحى نشانه يا نشانه نوشته و فرم بندى خاص براى ليتوگرافى و چاپ جداگانه حساب می شود. ٪ 30 براى طراحى نسخه هاى ديگر از بسته بندى اصلى و يا تغيير در اندازه، براى هر مورد قيمت پايه محاسبه می شود.

 

صفحه هاى وب و چند رسانه اى

طراحى ساختار کلى و ايده پردازى سايت قيمت پايه 2,000,000 تومان

طراحى صفحه هاى وب هر صفحه قيمت پايه 170,000 تومان

باتوجه به رشد روز افزون فن آورى هاى اينترنتى، ساختار سنجش صفحات وب با تعرفه ى سال هاى گذشته تغيير کرده و سعى شده است از سنجش خطى و بر مبناى تعداد صفحات، نگاه چاپى به وب، پرهيز شود. گرچه نرخ طراحى صفحات وب به صورت جداگانه نيز درج شده است، اما پيشنهاد انجمن، تعيين نرخ بر مبناى پروژه و ارتقاى کيفى طراحى وب است. برنامه نويسى، اجرا و آماده سازى صفحات وب جزو وظايف طراح نيست و جداگانه محاسبه می شود. درکليه ى موارد فوق هزينه هاى تصويرسازى، ترجمه، عکاسى، تصويرهاى متحرک، تهيه و توليد موسيقى، برنامه نويسى هاى پرکار براى بانک هاى اطلاعاتى و موارد اجرايى با نرم افزار(فلش)، به روز کردن اطلاعات نوشتارى و تصويرى صفحات وب، بدون تغيير در طراحى، جداگانه حساب می شود. تيتراژ فيلم، هر دقيقه (حداقل دو دقيقه محاسبه می شود) قيمت پايه 1,500,000 تومان

بنر متحرک براى سايت، یک طرح و حداکثر در سه اندازه قيمت پايه 150,000 تومان

متحرک سازى نشانه قيمت پايه 100,000 تومان

ميان برنامه (وله)، کليپ تصويرى، هر ثانيه قيمت پايه 50,000 تومان

سنجش ثانيه اى براى گرافیک متحرک یک پيشنهاد است و می تواند به صورت یک پروژه ى مستقل به صورت کلى و با رايزنى طرفين برآورد و ازريابى شود. هزينه هاى تصوير سازى، ترجمه، عکاسى، تهيه و توليد موسيقى جداگانه حساب می شود.

 

نشانه

طراحى نشانه يا نشانه نوشته قيمت پايه 2,000,000 تومان
طراحى نشانه نوشته ى لاتين براى یک نشان فارسى، یک طراحى مجزا محسوب می گردد. چنانچه نوشته ى زير نشانه محدود به انتخاب فونت باشد، جزو طراحى نشانه است و مبلغى اضافه نمی شود.

 

اوراق ادارى

طراحى یک مجموعه ى اوراق ادارى شامل:
مجموعه سربرگ، پاکت نامه، فولدر، کاغذ يادداشت و کارت ويزيت قيمت پايه 300,000 تومان
طراحى اوراق ادارى مانند اسناد حسابدارى، قبض دريافت و پرداخت، فاکتور و صور تحساب و موارد نظير، تا پنج مورد قيمت پايه 250,000 تومان
مناسب سازى اوراق ادارى براى هر زبان ديگر، بر اساس طرح اصلى، 20 ٪ به قيمت پايه اضافه می شود.
دستمزد طراحى یک جزء از طراح ىهاى اوراق ادارى یک سوم قيمت پايه حساب می شود.
چنانچه فولدر طراحى تيغ ويژه داشته باشد، طراحى تيغ، جداگانه و یک پنجم قيمت اوراق ادارى محاسبه می شود.
براى طراحى پاکت هاى ديگر، دستمزد جداگانه حساب می شود.

اوراق بهادار و بن هاى خريد طراحى برگ سهام، چک، سپرده هاى مالى اعتبارى بانکى و... هر برگ قيمت پايه 800,000 تومان

طراحى هر برگ بن خريد قيمت پايه 100,000 تومان

براى طراحى گونه هاى ديگر از هر يک از طرحهاى بالا، براى هر برگ، 30 ٪ قيمت پايه حساب می شود. هزينه ى خدمات ديگر مانند اسکن، طراحى خط يا اعداد ويژه و... جداگانه حساب می شود. هزينه ى خدمات اضافى براى افزايش ضريب امنيت در طرح، جداگانه حساب می شود. طراحى گونه هاى ديگر از طرح اوليه، هولوگرام ها و... جداگانه حساب می شود.
گواهينامه و کارت ضمانت طراحى انواع گواهينامه، ديپلم و موارد نظير قيمت پايه 1,500,000 تومان

طراحى انواع کارت ضمانت و گارانتى و موارد نظير قيمت پايه 400,000 تومان

هزينه ى خدمات اضافى براى افزايش ضريب امنيت در طرح، جداگانه حساب می شود.

پیکتوگرام

طراحى پیکتوگرام براى یک سرى، حداقل هفت مورد قيمت پايه 2,000,000 تومان

 

دفترچه ى راهنما

دفترچه ى راهنما به مجموعه اطلاعات توضيحى درباره ى يک کالا و يا توضيح چگونگى کارکرد یک محصول اطلاق می شود. طراحى و اجراى دفترچه ى راهنما معمولا یک پارچه و توسط يک طراح انجام می شود. ممکن است مجموعه محصولات یک شرکت با دفترچه راهنما هايى با جلدهاى یکسان و صفحه هاى داخلى گوناگون طراحى شوند.
طراحى پشت و روى جلد دفترچه ى راهنما قيمت پايه 300,000 تومان

طراحى و اجراى صفحه هاى داخلى هر صفحه قيمت پايه 40,000 تومان

طراحى جدول و نمودار، هر مورد قيمت پايه 60,000 تومان

هزينه ى تصويرسازى، حروف چينى، ترجمه، عکاسى، اسکن تصويرها و موارد ديگر جداگانه حساب می شود.

 

کتاب

طراحى ساختار و شکل کلى جلد براى یک گروه کتاب (يونيفورم) قيمت پايه 1,000,000 تومان

طراحى ساختار و شکل کلى متن براى یک گروه کتاب قيمت پايه 700,000 تومان

طراحى رو، پشت و عطف هر کتاب قيمت پايه 190,000 تومان

طراحى و صفحه آرايى کتابهاى تصويرى و ،(Book Design) کتابهاى نوشتارى خاص هر صفحه قيمت پايه 40,000 تومان

هزينه ى خدمات ديگر مانند طراحى نشانه و يا نشانه نوشته، تصوير سازى و موارد ديگر جداگانه حساب می شود.

 

تقويم و سررسيد

طراحى تقويم ديوارى تک برگ سالانه قيمت پايه 1,000,000 تومان

طراحى تقويم ديوارى فصلى به اضافه ى جلد (پنج صفحه) قيمت پايه 1,200,000 تومان

طراحى تقويم ديوارى ماهيانه به اضافه ى جلد (سيزده صفحه) قيمت پايه 2,000,000 تومان

طراحى ماکت کلى سر رسيدروز شمار، هفته شمار، ماه شمار ، هر مورد قيمت پايه 800,000 تومان طراحى ماکت کلى تقويم روميزى قيمت پايه 700,000 تومان

طراحى ماکت کلى تقويم زير دستى قيمت پايه 500,000 تومان

طراحى ماکت کلى و برگ هاى داخل دفتر يادداشت قيمت پايه 150,000 تومان

طراحى تقويم شامل دستمزد طراحى ماکت کلى و صفحه آرايى کليه ى برگ هاى آن می شود. هزينه ى خدمات ديگر مانند طراحى برگ هاى ويژه، طراحى هندسه و تيغ ويژه، طراحى نشانه و يا نشانه نوشته، عکاسى يا تصوير سازى، جداگانه حساب می شود. دستمزد طراحى مجموعه ى فونت اعداد جداگانه حساب می شود.

طراحى قلم (فونت)

متن قيمت پايه 3,000,000 تومان

(Type Face) طراحى یک قلم تيتر قيمت پايه 2,000,000 تومان

(Type Face) طراحى یک قلم قيمت پايه 6,000,000 تومان

(Type Family) خانواده ى کامل حروف طراحى حروف مجموعه اى است کامل از طراحى و اجراى گرافیک حروف و قابليت هاى اتصال آنها، طراحى علايم و نشانه هاى آوايى معمول فارسى، علايم و نشانه هاى نقطه گذارى و طراحى اعداد. خانواده ى کامل حروف شامل همه ى موارد بالا در سه شکل سياه، نازک و مايل می شود. درمورد علايم و نشانه هاى ديگر قيمت پايه جداگانه حساب می شود. اجراى طرح به عهده ى طراح است، اما اجراى نرم افزارى براى محيط هاى خاص دستمزد جداگانه دارد.

لوح فشرده و کاست طراحى لوح فشرده (سی دى) و صفحات داخل و پشت به همراه طراحى روى حلقه ى آن قيمت پايه 500,000 تومان

طراحى جلد کاست، صفحات داخل و پشت و برچسب آن قيمت پايه 400,000 تومان

درصورتى که جلد کاست، هم طرح جلد لوح فشرده باشد، قيمت آن 30 ٪ قيمت پايه ى لوح فشرده حساب می شود. درصورتى که ضرورت طراحى بسته بندى براى هریک از موارد بالا به وجود بيايد، اساس قيمت گذارى، قيمت پايه ى بسته بندى خواهد بود. دستمزد طراحى هرنوع کتابچه ى همراه لوح فشرده و يا کاست مطابق دستمزد طراحى صفحه هاى داخلى بروشور برآورد می شود.

 

طراحى کارت

طراحى کارت، کارت دعوت، تبریک و موارد نظير قيمت پايه 300,000 تومان

طراحى کارتهاى بانکى، اعتبارى، تلفن و موارد نظير قيمت پايه 800,000 تومان
هزينه ى خدمات ديگر مانند عکاسى، اسکن، خوشنويسى و تدوين شعار جداگانه حساب می شود.

تمبر

طراحى تمبر قيمت پايه 850,000 تومان

هزينه ى خدمات ديگر مانند عکاسى، اسکن، تصويرسازى و يا موارد ديگر جداگانه حساب می شود. در طراحى نسخه هاى ديگر از یک تمبر 50 ٪ به قيمت افزوده می شود. طراحى تمبرهاى سرى، قيمت گذارى جداگانه دارد.

 

مشاوره و نظارت فنى

مشاوره و مديريت براى تعيين خط مشى و سياست کلى کار، هر ساعت قيمت پايه 300,000 تومان

هرنوع خدمات ديگر که به صورت طراحى و موارد نظير، مشاور عهده دار انجام آن شود طبق تعرفه ى قيمت هاى موجود ارزش گذارى می شوند. نظارت فنى کارمزد هرگونه پيگيرى و نظارت فنى در عرصه ى تکميل و به سرانجام رساندن طراحى گرافیک، مانند نظارت بر امور ليتوگرافى، عکاسى، چاپ، صحافى و موارد مشابه تا سقف یک ميليون تومان هزينه به عنوان مبلغ حداقل قيمت پايه 1,500,000 تومان

بيش از مبلغ فوق قيمت پايه 20 ٪ کل هزينه ها به صورت توافقى و برحسب نوع کار تعيين کارمزد پايه بر اساس جمع کل هزينه هاى کار شامل دستمزدها و خدمات به علاوه هزينه ى مواد مانند: کاغذ، فيلم و زينک، چاپ، صحافى و... صورت می گيرد.