تبلیغات درصورت پویایی و نو آوری توان جذب مخاطب، بازگشت سرمایه، انحصار بازار و گسترش فعالیت حتی در سطح جهانی را دارد. ...
در دنیای امروز وب سایت ها از کاربردی ترین ابزارها و راه های تبلیغات محسوب می شود. برای تجارت گسترده و جهانی استفاده از اینترنت بهترین گزینه می باشد. ...
جلوه و نمای هر وب سایتی به طراحی کلی به ویژه هدر ( سرآیند ) سایت بستگی دارد و می تواند بیننده را نسبت به مشاهده سایت راقب و یا وی را از دیدن سایت منصرف کند. ...
شرکت ها و ارگانهای مختلف برای تبلیغات و معرفی محصولات، خدمات و یا نحوه استفاده از محصولی خاص روش های متعددی از جمله استفاده از مالتی مدیا که طیف وسیعی را دربر می گیرد و قابلیت های بسیار بالایی از جمله امکان درج عکس، فیلم، متن برای معرفی محصولات و یا نحوه استفاده از آنها و یا حتی CD های آموزشی را دارد. ...
تبلیغات درصورت پویایی و نو آوری توان جذب مخاطب، بازگشت سرمایه، انحصار بازار و گسترش فعالیت حتی در سطح جهانی را دارد. به کار گیری هزینه های هنگفت برای تبلیغات همیشه ضامن موفقیت طرح نیست بلکه ...
مشاوره و مديريت براى تعيين خط مشى و سياست کلى کار و هر نوع خدمات دیگر ...

تبلیغات

لیست قیمت زیر بر اساس تعرفه سال 1392 از سوی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران اعلام و تهیه شده و از طریق سایت این انجمن قابل استناد است. بدیهی است قیمتهای اعلام شده از سوی این انجمن بر اساس سیاست های کاری و بازاریابی بصورت مناسب و منصفانه ای از سوی آتلیه گرافیک طرح و رنگ کاهش چشمگیری یافته است.

دریافت تعرفه سال 1392 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

دریافت تعرفه سال 1393 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

 

 

تبليغات

طراحى آگهى يک صفحه ى مجله قيمت پايه 150,000 تومان
طراحى آگهى يک چهارم، يک دوم و يا تما م صفحه ى روزنامه قيمت پايه 250,000 تومان

طراحى يک پارچه ى بدنه ى اتوبوس هاى بزرگ قيمت پايه 1,200,000 تومان
طراحى تبليغاتى براى پشت اتوبوس قيمت پايه 500,000 تومان

طراحى تبليغات محيطى مانند بيل بوردها، عرشه ى پلها و ... قيمت پايه 800,000 تومان

طراحى تبليغاتى بر روى استندها و موارد مشابه قيمت پايه 250,000 تومان

طراحى تابلوى سردر فروشگاه قيمت پايه 300,000 تومان
طراحى بدنه ى اتومبيل هاى پخش قيمت پايه 700,000 تومان

طراحى تبليغات فروشگاهى، هر مورد قيمت پايه 400,000 تومان
دستمزد تدوين، ايده پردازى و طراحى برنامه ى تبليغاتى (کمپين) جداگانه محاسبه می شود. در طراحى تابلو سردر فروشگاه، براى هرنوع تغيير در اندازه 15 ٪ قيمت پايه به عنوان دستمزد محاسبه می شود. هزينه ى خدمات ديگر مانند عکاسى، تدوين شعار، طراحى براى قطع بزرگ، نقاشى و تصوير سازى جداگانه حساب می شود.

تبليغات فروشگاهى شامل:
وسيله ى اطلاع رسانى در فروشگاه ها که از سقف :(Dangler or Hanger) هنگر يا دنگلر آويزان می شود. وسيله ى اطلاع رسانى در فروشگاه است که به قفسه يا طبقه ى فروشگاه :(Wobblers) وابلر متصل می شود و با حرکت در اثر جريان هوا و يا عبور افراد نظر خريداران را جلب می کند. (نوع متداول آن با طلق و مقوا ساخته می شود.) برچسب اطلاع رسانى که معمولا جهت چسباندن بر روى شيشه يا کف :(Sticker) استیکر فروشگاه استفاده می شود. وسيله اى است که از عرض طبقات براى اطلاع رسانى در :(Shelf talker) شلف تاکر قفسه هاى فروشگاهى استفاده می کند. معمولا يا مقوايى است (که تا خورده، نيمى از آن بر روى قفسه و زير محصول قرار می گيرد و نيم ديگر بر روى پيشانى طبقه يا قفسه قرار می گيرد) و يا نوارى است که به بدنه ى قفسه می چسبد. ابزار اطلاع رسانى است که معمولا بر روى مقوا يا طلق چاپ شده و :(Bunting) بانتينگ به صورت ريسه (تکرار یک يا چند طرح مرتبط) از يک سو به سوى ديگر فروشگاه کشيده می شود. منظور ماکت نمايش محصول يا تبليغات آن می باشد :(Maquette or Monument) ماکت که می تواند در سايز واقعى يا بزرگتر باشد. معمولا در قسمت ورودى فروشگاه ها بر روى زمين قرار می گيرد. ماکت می تواند دو بعدى يا سه بعدى باشد. بديهى است درصورت سه بعدى بودن، طراحى هندسى آن جداگانه محاسبه می گردد.