تبلیغات درصورت پویایی و نو آوری توان جذب مخاطب، بازگشت سرمایه، انحصار بازار و گسترش فعالیت حتی در سطح جهانی را دارد. ...
در دنیای امروز وب سایت ها از کاربردی ترین ابزارها و راه های تبلیغات محسوب می شود. برای تجارت گسترده و جهانی استفاده از اینترنت بهترین گزینه می باشد. ...
جلوه و نمای هر وب سایتی به طراحی کلی به ویژه هدر ( سرآیند ) سایت بستگی دارد و می تواند بیننده را نسبت به مشاهده سایت راقب و یا وی را از دیدن سایت منصرف کند. ...
شرکت ها و ارگانهای مختلف برای تبلیغات و معرفی محصولات، خدمات و یا نحوه استفاده از محصولی خاص روش های متعددی از جمله استفاده از مالتی مدیا که طیف وسیعی را دربر می گیرد و قابلیت های بسیار بالایی از جمله امکان درج عکس، فیلم، متن برای معرفی محصولات و یا نحوه استفاده از آنها و یا حتی CD های آموزشی را دارد. ...
تبلیغات درصورت پویایی و نو آوری توان جذب مخاطب، بازگشت سرمایه، انحصار بازار و گسترش فعالیت حتی در سطح جهانی را دارد. به کار گیری هزینه های هنگفت برای تبلیغات همیشه ضامن موفقیت طرح نیست بلکه ...
مشاوره و مديريت براى تعيين خط مشى و سياست کلى کار و هر نوع خدمات دیگر ...

بروشور، کاتالوگ و پوستر

لیست قیمت زیر بر اساس تعرفه سال 1392 از سوی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران اعلام و تهیه شده و از طریق سایت این انجمن قابل استناد است. بدیهی است قیمتهای اعلام شده از سوی این انجمن بر اساس سیاست های کاری و بازاریابی بصورت مناسب و منصفانه ای از سوی آتلیه گرافیک طرح و رنگ کاهش چشمگیری یافته است.

دریافت تعرفه سال 1392 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

دریافت تعرفه سال 1393 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

 

 

 بروشور

بروشور مجموعه اى از اطلاعات يا توضيحات درباره ى يک شرکت، يک محصول و يا خدمات است که می تواند از دو تا هر تعداد صفحه باشد. معمولا يک بروشور به صورت یک پارچه (جلد و صفحات داخلى) توسط يک طراح، طراحى و اجرا می شود. طراحى بروشور تا 8 صفحه، هر صفحه قيمت پايه 100,000 تومان

طراحى بروشور تا 16 صفحه، هر صفحه قيمت پايه 80,000 تومان

طراحى بروشور بيش از 16 صفحه، هر صفحه قيمت پايه 60,000 تومان هزينه ى تصوير سازى، حروف چينى، ترجمه، عکاسى، اسکن تصويرها و موارد ديگر جداگانه حساب می شود.

 

کاتالوگ

کاتالوگ اطلاعات طبقه بندى شده اى از مجموعه محصولات و يا خدماتى است که می تواند از چند صفحه تا ده ها و يا صدها صفحه باشد. ممکن است جلد کاتالوگ جداگانه طراحی شده و صفحه هاى داخلى به صورت ثابت و يا مشابه صفحه آرايى می شوند. طراحى جلد کاتالوگ (شامل رو و پشت جلد و عطف) قيمت پايه 500,000 تومان

طراحى ساختار کلى کاتالوگ و صفحه هاى داخلى تا 16 صفحه قيمت پايه 900,000 تومان

اجراى صفحه هاى داخل از 16 صفحه به بعد هر صفحه قيمت پايه 40,000 تومان

درصورتى که کاتالوگ بيش از 16 صفحه باشد مبلغ 1,200,000 تومان

براى هزينه ى طراحى ساختار و 1 صفحه ى اول، ثابت بوده و براى هر صفحه ى اضافه شده (پس از 16 صفحه) 40,000 تومان محاسبه خواهد شد. چنانچه صفحه هاى داخلى کاتالوگ متفاوت و متنوع طراحى شوند، برآورد براساس بروشور خواهد بود.
هزينه ى تصوير سازى، حروف چينى، ترجمه، عکاسى، اسکن تصويرها و موارد ديگر جداگانه حساب می شود.

 

دفترچه ى راهنما

دفترچه ى راهنما به مجموعه اطلاعات توضيحى درباره ى يک کالا و يا توضيح چگونگى کارکرد یک محصول اطلاق می شود. طراحى و اجراى دفترچه ى راهنما معمولا یک پارچه و توسط يک طراح انجام می شود. ممکن است مجموعه محصولات یک شرکت با دفترچه راهنما هايى با جلدهاى یکسان و صفحه هاى داخلى گوناگون طراحى شوند.
طراحى پشت و روى جلد دفترچه ى راهنما قيمت پايه 300,000 تومان

طراحى و اجراى صفحه هاى داخلى هر صفحه قيمت پايه 40,000 تومان

طراحى جدول و نمودار، هر مورد قيمت پايه 60,000 تومان

هزينه ى تصويرسازى، حروف چينى، ترجمه، عکاسى، اسکن تصويرها و موارد ديگر جداگانه حساب می شود.

 

پوستر

طراحى پوستر قيمت پايه 500,000 تومان
هزينه ى خدمات ديگر مانند عکاسى، خوشنويسى، اسکن و تدوين شعار جداگانه حساب می شود.