تبلیغات درصورت پویایی و نو آوری توان جذب مخاطب، بازگشت سرمایه، انحصار بازار و گسترش فعالیت حتی در سطح جهانی را دارد. ...
در دنیای امروز وب سایت ها از کاربردی ترین ابزارها و راه های تبلیغات محسوب می شود. برای تجارت گسترده و جهانی استفاده از اینترنت بهترین گزینه می باشد. ...
جلوه و نمای هر وب سایتی به طراحی کلی به ویژه هدر ( سرآیند ) سایت بستگی دارد و می تواند بیننده را نسبت به مشاهده سایت راقب و یا وی را از دیدن سایت منصرف کند. ...
شرکت ها و ارگانهای مختلف برای تبلیغات و معرفی محصولات، خدمات و یا نحوه استفاده از محصولی خاص روش های متعددی از جمله استفاده از مالتی مدیا که طیف وسیعی را دربر می گیرد و قابلیت های بسیار بالایی از جمله امکان درج عکس، فیلم، متن برای معرفی محصولات و یا نحوه استفاده از آنها و یا حتی CD های آموزشی را دارد. ...
تبلیغات درصورت پویایی و نو آوری توان جذب مخاطب، بازگشت سرمایه، انحصار بازار و گسترش فعالیت حتی در سطح جهانی را دارد. به کار گیری هزینه های هنگفت برای تبلیغات همیشه ضامن موفقیت طرح نیست بلکه ...
مشاوره و مديريت براى تعيين خط مشى و سياست کلى کار و هر نوع خدمات دیگر ...

تقویم و سررسید

لیست قیمت زیر بر اساس تعرفه سال 1392 از سوی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران اعلام و تهیه شده و از طریق سایت این انجمن قابل استناد است. بدیهی است قیمتهای اعلام شده از سوی این انجمن بر اساس سیاست های کاری و بازاریابی بصورت مناسب و منصفانه ای از سوی آتلیه گرافیک طرح و رنگ کاهش چشمگیری یافته است.

دریافت تعرفه سال 1392 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

دریافت تعرفه سال 1393 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

 

تقويم و سررسيد

طراحى تقويم ديوارى تک برگ سالانه قيمت پايه 1,000,000 تومان

طراحى تقويم ديوارى فصلى به اضافه ى جلد (پنج صفحه) قيمت پايه 1,200,000 تومان

طراحى تقويم ديوارى ماهيانه به اضافه ى جلد (سيزده صفحه) قيمت پايه 2,000,000 تومان

طراحى ماکت کلى سر رسيدروز شمار، هفته شمار، ماه شمار ، هر مورد قيمت پايه 800,000 تومان طراحى ماکت کلى تقويم روميزى قيمت پايه 700,000 تومان

طراحى ماکت کلى تقويم زير دستى قيمت پايه 500,000 تومان

طراحى ماکت کلى و برگ هاى داخل دفتر يادداشت قيمت پايه 150,000 تومان

طراحى تقويم شامل دستمزد طراحى ماکت کلى و صفحه آرايى کليه ى برگ هاى آن می شود. هزينه ى خدمات ديگر مانند طراحى برگ هاى ويژه، طراحى هندسه و تيغ ويژه، طراحى نشانه و يا نشانه نوشته، عکاسى يا تصوير سازى، جداگانه حساب می شود. دستمزد طراحى مجموعه ى فونت اعداد جداگانه حساب می شود.