تبلیغات درصورت پویایی و نو آوری توان جذب مخاطب، بازگشت سرمایه، انحصار بازار و گسترش فعالیت حتی در سطح جهانی را دارد. ...
در دنیای امروز وب سایت ها از کاربردی ترین ابزارها و راه های تبلیغات محسوب می شود. برای تجارت گسترده و جهانی استفاده از اینترنت بهترین گزینه می باشد. ...
جلوه و نمای هر وب سایتی به طراحی کلی به ویژه هدر ( سرآیند ) سایت بستگی دارد و می تواند بیننده را نسبت به مشاهده سایت راقب و یا وی را از دیدن سایت منصرف کند. ...
شرکت ها و ارگانهای مختلف برای تبلیغات و معرفی محصولات، خدمات و یا نحوه استفاده از محصولی خاص روش های متعددی از جمله استفاده از مالتی مدیا که طیف وسیعی را دربر می گیرد و قابلیت های بسیار بالایی از جمله امکان درج عکس، فیلم، متن برای معرفی محصولات و یا نحوه استفاده از آنها و یا حتی CD های آموزشی را دارد. ...
تبلیغات درصورت پویایی و نو آوری توان جذب مخاطب، بازگشت سرمایه، انحصار بازار و گسترش فعالیت حتی در سطح جهانی را دارد. به کار گیری هزینه های هنگفت برای تبلیغات همیشه ضامن موفقیت طرح نیست بلکه ...
مشاوره و مديريت براى تعيين خط مشى و سياست کلى کار و هر نوع خدمات دیگر ...

فولدر

لیست قیمت زیر بر اساس تعرفه سال 1392 از سوی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران اعلام و تهیه شده و از طریق سایت این انجمن قابل استناد است. بدیهی است قیمتهای اعلام شده از سوی این انجمن بر اساس سیاست های کاری و بازاریابی بصورت مناسب و منصفانه ای از سوی آتلیه گرافیک طرح و رنگ کاهش چشمگیری یافته است.

دریافت تعرفه سال 1392 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

دریافت تعرفه سال 1393 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

 

 

فولدر

طراحى فولدر تبليغاتى قيمت پايه 500,000 تومان هزينه ى خدمات ديگر مانند عکاسى، اسکن، طراحى شعار و موارد ديگر، جداگانه حساب می شود.

بسته بندى طراحى بسته بندى قيمت پايه 1,000,000 تومان
طراحى برچسب کالا قيمت پايه 100,000 تومان

طراحى ساک خريد قيمت پايه 300,000 تومان

طراحى بسته بندى، برچسب و ساک خريد شامل طرح گرافيک، طرح هندسى ساده و طراحى تيغ است. هزينه ى خدمات ديگر مانند طراحى هندسه ى ويژه براى بسته بندى، عکاسى، انتخاب نام، تدوين شعار، طراحى نشانه يا نشانه نوشته و فرم بندى خاص براى ليتوگرافى و چاپ جداگانه حساب می شود. ٪ 30 براى طراحى نسخه هاى ديگر از بسته بندى اصلى و يا تغيير در اندازه، براى هر مورد قيمت پايه محاسبه می شود.