تبلیغات درصورت پویایی و نو آوری توان جذب مخاطب، بازگشت سرمایه، انحصار بازار و گسترش فعالیت حتی در سطح جهانی را دارد. ...
در دنیای امروز وب سایت ها از کاربردی ترین ابزارها و راه های تبلیغات محسوب می شود. برای تجارت گسترده و جهانی استفاده از اینترنت بهترین گزینه می باشد. ...
جلوه و نمای هر وب سایتی به طراحی کلی به ویژه هدر ( سرآیند ) سایت بستگی دارد و می تواند بیننده را نسبت به مشاهده سایت راقب و یا وی را از دیدن سایت منصرف کند. ...
شرکت ها و ارگانهای مختلف برای تبلیغات و معرفی محصولات، خدمات و یا نحوه استفاده از محصولی خاص روش های متعددی از جمله استفاده از مالتی مدیا که طیف وسیعی را دربر می گیرد و قابلیت های بسیار بالایی از جمله امکان درج عکس، فیلم، متن برای معرفی محصولات و یا نحوه استفاده از آنها و یا حتی CD های آموزشی را دارد. ...
تبلیغات درصورت پویایی و نو آوری توان جذب مخاطب، بازگشت سرمایه، انحصار بازار و گسترش فعالیت حتی در سطح جهانی را دارد. به کار گیری هزینه های هنگفت برای تبلیغات همیشه ضامن موفقیت طرح نیست بلکه ...
مشاوره و مديريت براى تعيين خط مشى و سياست کلى کار و هر نوع خدمات دیگر ...

طراحی قلم

لیست قیمت زیر بر اساس تعرفه سال 1392 از سوی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران اعلام و تهیه شده و از طریق سایت این انجمن قابل استناد است. بدیهی است قیمتهای اعلام شده از سوی این انجمن بر اساس سیاست های کاری و بازاریابی بصورت مناسب و منصفانه ای از سوی آتلیه گرافیک طرح و رنگ کاهش چشمگیری یافته است.

دریافت تعرفه سال 1392 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

دریافت تعرفه سال 1393 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران 

 

 

طراحى قلم (فونت)

متن قيمت پايه 3,000,000 تومان

(Type Face) طراحى یک قلم تيتر قيمت پايه 2,000,000 تومان

(Type Face) طراحى یک قلم قيمت پايه 6,000,000 تومان

(Type Family) خانواده ى کامل حروف طراحى حروف مجموعه اى است کامل از طراحى و اجراى گرافیک حروف و قابليت هاى اتصال آنها، طراحى علايم و نشانه هاى آوايى معمول فارسى، علايم و نشانه هاى نقطه گذارى و طراحى اعداد. خانواده ى کامل حروف شامل همه ى موارد بالا در سه شکل سياه، نازک و مايل می شود. درمورد علايم و نشانه هاى ديگر قيمت پايه جداگانه حساب می شود. اجراى طرح به عهده ى طراح است، اما اجراى نرم افزارى براى محيط هاى خاص دستمزد جداگانه دارد.

لوح فشرده و کاست طراحى لوح فشرده (سی دى) و صفحات داخل و پشت به همراه طراحى روى حلقه ى آن قيمت پايه 500,000 تومان

طراحى جلد کاست، صفحات داخل و پشت و برچسب آن قيمت پايه 400,000 تومان

درصورتى که جلد کاست، هم طرح جلد لوح فشرده باشد، قيمت آن 30 ٪ قيمت پايه ى لوح فشرده حساب می شود. درصورتى که ضرورت طراحى بسته بندى براى هریک از موارد بالا به وجود بيايد، اساس قيمت گذارى، قيمت پايه ى بسته بندى خواهد بود. دستمزد طراحى هرنوع کتابچه ى همراه لوح فشرده و يا کاست مطابق دستمزد طراحى صفحه هاى داخلى بروشور برآورد می شود.

 

پیکتوگرام

طراحى پیکتوگرام براى یک سرى، حداقل هفت مورد قيمت پايه 2,000,000 تومان