تبلیغات درصورت پویایی و نو آوری توان جذب مخاطب، بازگشت سرمایه، انحصار بازار و گسترش فعالیت حتی در سطح جهانی را دارد. ...
در دنیای امروز وب سایت ها از کاربردی ترین ابزارها و راه های تبلیغات محسوب می شود. برای تجارت گسترده و جهانی استفاده از اینترنت بهترین گزینه می باشد. ...
جلوه و نمای هر وب سایتی به طراحی کلی به ویژه هدر ( سرآیند ) سایت بستگی دارد و می تواند بیننده را نسبت به مشاهده سایت راقب و یا وی را از دیدن سایت منصرف کند. ...
شرکت ها و ارگانهای مختلف برای تبلیغات و معرفی محصولات، خدمات و یا نحوه استفاده از محصولی خاص روش های متعددی از جمله استفاده از مالتی مدیا که طیف وسیعی را دربر می گیرد و قابلیت های بسیار بالایی از جمله امکان درج عکس، فیلم، متن برای معرفی محصولات و یا نحوه استفاده از آنها و یا حتی CD های آموزشی را دارد. ...
تبلیغات درصورت پویایی و نو آوری توان جذب مخاطب، بازگشت سرمایه، انحصار بازار و گسترش فعالیت حتی در سطح جهانی را دارد. به کار گیری هزینه های هنگفت برای تبلیغات همیشه ضامن موفقیت طرح نیست بلکه ...
مشاوره و مديريت براى تعيين خط مشى و سياست کلى کار و هر نوع خدمات دیگر ...

مجله و روزنامه

لیست قیمت زیر بر اساس تعرفه سال 1392 از سوی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران اعلام و تهیه شده و از طریق سایت این انجمن قابل استناد است. بدیهی است قیمتهای اعلام شده از سوی این انجمن بر اساس سیاست های کاری و بازاریابی بصورت مناسب و منصفانه ای از سوی آتلیه گرافیک طرح و رنگ کاهش چشمگیری یافته است.

دریافت تعرفه سال 1392 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

دریافت تعرفه سال 1393 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

 

 

 

مجله

طراحى ساختار کلى مجله و شيوه ى حروف چينى قيمت پايه 2,000,000 تومان

طراحى جلد هر شماره قيمت پايه 400,000 تومان

طراحى و اجراى صفحات داخل، هر صفحه قيمت پايه 20,000 تومان

طراحى نام مجله بر پايه ى طراحى نشانه نوشته و جدا از دستمزد هاى بالا حساب می شود. طراحى سر صفحه هاى تصويرى و نوشتارى بر مبناى پیکتوگرام محاسبه می شود.

 

روزنامه

طراحى ساختار کلى روزنامه و شيوه ى حروف چينى قيمت پايه 4,000,000 تومان

طراحى نام روزنامه بر پايه ى طراحى نشانه نوشته و جدا از دستمزد هاى بالا حساب می شود. طراحى سر صفحه هاى تصويرى و نوشتارى بر مبناى پیکتوگرام محاسبه می شود.