تبلیغات درصورت پویایی و نو آوری توان جذب مخاطب، بازگشت سرمایه، انحصار بازار و گسترش فعالیت حتی در سطح جهانی را دارد. ...
در دنیای امروز وب سایت ها از کاربردی ترین ابزارها و راه های تبلیغات محسوب می شود. برای تجارت گسترده و جهانی استفاده از اینترنت بهترین گزینه می باشد. ...
جلوه و نمای هر وب سایتی به طراحی کلی به ویژه هدر ( سرآیند ) سایت بستگی دارد و می تواند بیننده را نسبت به مشاهده سایت راقب و یا وی را از دیدن سایت منصرف کند. ...
شرکت ها و ارگانهای مختلف برای تبلیغات و معرفی محصولات، خدمات و یا نحوه استفاده از محصولی خاص روش های متعددی از جمله استفاده از مالتی مدیا که طیف وسیعی را دربر می گیرد و قابلیت های بسیار بالایی از جمله امکان درج عکس، فیلم، متن برای معرفی محصولات و یا نحوه استفاده از آنها و یا حتی CD های آموزشی را دارد. ...
تبلیغات درصورت پویایی و نو آوری توان جذب مخاطب، بازگشت سرمایه، انحصار بازار و گسترش فعالیت حتی در سطح جهانی را دارد. به کار گیری هزینه های هنگفت برای تبلیغات همیشه ضامن موفقیت طرح نیست بلکه ...
مشاوره و مديريت براى تعيين خط مشى و سياست کلى کار و هر نوع خدمات دیگر ...

اوراق اداری

لیست قیمت زیر بر اساس تعرفه سال 1392 از سوی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران اعلام و تهیه شده و از طریق سایت این انجمن قابل استناد است. بدیهی است قیمتهای اعلام شده از سوی این انجمن بر اساس سیاست های کاری و بازاریابی بصورت مناسب و منصفانه ای از سوی آتلیه گرافیک طرح و رنگ کاهش چشمگیری یافته است.

دریافت تعرفه سال 1392 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

دریافت تعرفه سال 1393 انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

 

 

اوراق ادارى

طراحى یک مجموعه ى اوراق ادارى شامل:
مجموعه سربرگ، پاکت نامه، فولدر، کاغذ يادداشت و کارت ويزيت قيمت پايه 300,000 تومان
طراحى اوراق ادارى مانند اسناد حسابدارى، قبض دريافت و پرداخت، فاکتور و صور تحساب و موارد نظير، تا پنج مورد قيمت پايه 250,000 تومان
مناسب سازى اوراق ادارى براى هر زبان ديگر، بر اساس طرح اصلى، 20 ٪ به قيمت پايه اضافه می شود.
دستمزد طراحى یک جزء از طراح ىهاى اوراق ادارى یک سوم قيمت پايه حساب می شود.
چنانچه فولدر طراحى تيغ ويژه داشته باشد، طراحى تيغ، جداگانه و یک پنجم قيمت اوراق ادارى محاسبه می شود.
براى طراحى پاکت هاى ديگر، دستمزد جداگانه حساب می شود.

اوراق بهادار و بن هاى خريد طراحى برگ سهام، چک، سپرده هاى مالى اعتبارى بانکى و... هر برگ قيمت پايه 800,000 تومان

طراحى هر برگ بن خريد قيمت پايه 100,000 تومان

براى طراحى گونه هاى ديگر از هر يک از طرحهاى بالا، براى هر برگ، 30 ٪ قيمت پايه حساب می شود. هزينه ى خدمات ديگر مانند اسکن، طراحى خط يا اعداد ويژه و... جداگانه حساب می شود. هزينه ى خدمات اضافى براى افزايش ضريب امنيت در طرح، جداگانه حساب می شود. طراحى گونه هاى ديگر از طرح اوليه، هولوگرام ها و... جداگانه حساب می شود.
گواهينامه و کارت ضمانت طراحى انواع گواهينامه، ديپلم و موارد نظير قيمت پايه 1,500,000 تومان

طراحى انواع کارت ضمانت و گارانتى و موارد نظير قيمت پايه 400,000 تومان

هزينه ى خدمات اضافى براى افزايش ضريب امنيت در طرح، جداگانه حساب می شود.